Het Domus Gevoel

Datum: 13 mei, 2019

Woningstichting Domus is een sociale huisvester met een stevige voet aan de Roermondse grond. Begonnen in 1918 als progressieve woningbouwvereniging werd er gestreden voor de verbetering van de huisvesting van arbeiders. Dat sociale DNA zie je nu nog steeds terug in de kernwaarden van de organisatie. Verbinding, dichtbij, proactief en transparant. Dat zijn ze en deze vormen dan ook een duidelijke leidraad in zowel de keuzes die gemaakt worden als de uitingen en communicatie naar de doelgroep toe.

Domus had dus al een sterke identiteit maar was op zoek naar groei, een creatieve partner om de huisstijl verder te ontwikkelen. Een partner die zich kan identificeren met de kernwaarden en het het Domus Gevoel als het ware zelf voelt. Alle kernwaarden worden breed uitgedragen in zowel de visuele vertalingen van de communicatie middelen, als ook naar alle activiteiten die deze waarden nog eens dubbel onderstrepen. 

Events zijn altijd zoveel mogelijk dichtbij de doelgroep en proactief. Zoals bijvoorbeeld de Domus Dag; naleven van de kernwaarde ‘dichtbij’. Een mobiele koffietruck bezoekt diverse locaties dichtbij de doelgroep. Er wordt op een proactieve wijze contact gezocht en er wordt letterlijk warmte gebracht aan de huurder. Dichtbij de Domus identiteit maar nog dichterbij de huurder. Dat is pas verbinding.

Aan Graphics Etc de taak om de conceptuele en visuele vertaalslag te maken, om de boodschap over te brengen bij de doelgroep en de Domus identiteit nog beter te positioneren als herkenbare en sociale woningstichting.